Riffelskydning

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 28. marts klokken 18.30 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget
5. Fastlæggelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen jf. §7
På valg er:
a. Kasserer Henrik Krogsdahl
b. Bestyrelsesmedlem Kjeld Frederiksen
c. Bestyrelsesmedlem xxxxx
d. Bestyrelsesmedlem Steen Jensen
e. Suppleant Thomas Trap
f. Revisor Sveinn Melhus
g. Revisor Allan Reerman
h. Revisorsuppleant Jes Knudsen
i. Fanebærer Ronnie Olsen
j. Fanebærer suppleant Niels Ø. Nielsen
8. Eventuelt 

Kontingent for 2017 bedes betalt i klubben eller til konto:  2580 0745994393 (Nordea)
Bemærk nyt kontonummer!

Kontingentet er på 600 kr. for voksne og 500 for børn og unge.
Børn og unge har fri patroner til træning en gang om ugen (25 patroner)

Der er børn og familierabat ved første års fulde medlemskab:
Ved to søskende, der har samme folkeregisteradresse, gives der rabat på 200 kr. i alt. (800 kr. for to børn)
Ved en forældre og to søskende, der har samme folkeregisteradresse, gives der rabat på 600 kr. i alt (1200 kr. for en voksen og to børn)
Et barn er en person under 16 år.