Samværsregler for Frederiksværk Skytteforening.

Disse samværsregler er udarbejdet med den hensigt at få et regelsæt som ALLE foreningens medlemmer skal forholde sig til, for at vi i fællesskab kan få et godt socialt miljø i vores idrætsforening, hvor fællesskabet er i højsædet og hvor der er plads til enkelte.

Rygepolitik:

Generelt må der ikke ryges indendørs under foreningens aktiviteter. Derudover skal de regler som er gældende på den institution vi har vores aktivitet følges.

Alkoholpolitik:

Generelt skal indtagelse af alkohol begrænses under foreningens aktiviteter. Derudover gælder følgende:

  1. Der må ikke indtages alkohol under børne/ungdomstræningsaktivitet. Det medfører bl.a. at der ikke må indtages alkohol før efter kl. 2000 på træningsaftner for børn og unge på Enghaveskolen.
  2. Det er ikke velset at der indtages alkohol inden skydetræning/konkurrence
  3. Medlemmer der skønnes berusede/påvirkede ifm. Skydeaktivitet, kan bortvises af vagthavende eller formand.
  4. Der må ikke medbringes alkohol til foreningens aktiviteter, hvis dette ikke er aftalt med den aktivitetsansvarlige

Samværsregler generelt:

Pædofiliattest skal indhentes på ledere og trænere der er fast tilknyttet børnetræning (Lovpligtigt). Børn og unge under 18 år må ikke dyrke kugleskydeaktivitet på foreningens baner uden tilsyn af en skydeleder.

Tilførsel/ fjernelse af materiel/ inventar mm. må kun ske efter aftale med den ansvarlige for området.

Områdsansvarlig:

Enghaveskolen: Kristen Trap

Dunke : Niels Østergaard Nielsen

 

Besluttet på bestyrelsesmødet d. 14/4 2010.