Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 28. marts klokken 18.30 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget 
5. Fastlæggelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen jf. §7
På valg er:
a. Kasserer Henrik Krogsdahl
b. Bestyrelsesmedlem Kjeld Frederiksen
c. Bestyrelsesmedlem xxxxx
d. Bestyrelsesmedlem Steen Jensen
e. Suppleant Thomas Trap
f. Revisor Sveinn Melhus
g. Revisor Allan Reerman
h. Revisorsuppleant Jes Knudsen
i. Fanebærer Ronnie Olsen
j. Fanebærer suppleant Niels Ø. Nielsen
8. Eventuelt